Char + for Curso de Programación C# Sharp

Lección:

Tipos de datos básicos


Ejercicio:

Char + for 11


Objetivo:

Crear un programa en C# para escribir las letras "B" a "N" (mayúsculas), usando "for"


Código:

using System;
public class exercise65
{
  public static void Main()
  {
    for (char i = 'B'; i <= 'N'; i++)
    {
      Console.Write("{0} ", i);
    }
    Console.WriteLine();
  }
}